2011

Turun Kirjatyöntekijäin Yhdistys ry.

Toimintakertomus vuodelta 2011

KERTOMUS TURUN KIRJATYÖNTEKIJÄIN YHDISTYKSEN

TOIMINNASTA

121. TOIMIKAUDELTA VUODELTA 2011

1

YHDISTYKSEN HALLINTO

Puheenjohtaja:

Yhdistyksen syyskokouksessa 12.12.2010 valittiin puheenjohtajaksi

vuodelle 2011 Juhani Lento.

Hallitus:

Yhdistyksen syyskokouksessa 12.12.2010 valittiin hallituksen jäseniksi

vuosiksi 2011-2012 seuraavat henkilöt:

Riitta Liukkonen

Harry Ackalin

Mikael Kaaartoaho

Juhani Vesanen

Arja Tervakoski

Yleisvarajäseniksi:

Juha Lempinen

Ville Härmä

Kimmo Teinilä

Petri Laaksonen

Harry Fröberg

Erovuoroisina vuonna 2012 hallituksessa jatkavat:

Päivi Laaksonen

Satu Toimio

Jarmo Leppänen

Markku Gröndahl

Tilintarkastajat:

Tilintarkastajiksi syyskokous valitsi: Helena Reinikainen, Arja Stenström ja

Risto Rihko.

Varatilintarkastajat:

Jari Sunila, Pekka Liukkonen ja Matti Saarimäki.

Varapuheenjohtaja:

Hallituksen keskuudestaan valitsemana varapuheenjohtajana on toiminut

Mikael Kaartoaho.

Sihteerit:

Yhdistyksen sihteerinä on toiminut Riitta Liukkonen.

Tiedotussihteerinä on toiminut Satu Toimio.

Taloudenhoito:

Yhdistyksen taloudenhoitajana on toiminut Päivi Laaksonen ja

kirjanpitäjänä Arja Tervakoski.

Nimenkirjoittajat:

Yhdistyksen sääntöjen mukaan nimenkirjoitusoikeus on puheenjohtajalla,

sihteerillä ja taloudenhoitajalla.

Intiim-lehden kirjeenvaihtaja

Intiim-lehden kirjeenvaihtajana on toiminut Juhani Lento ja

Päivi Laaksonen.

Rantalan isäntä ja Rantala-toimikunta

Rantalan isäntänä on toiminut Ari Toimio. Rantala-toimikuntaan ovat

kuuluneet Riitta Liukkonen (sihteeri), Ari Ihamäki, Jouni Martiskainen ja

Jari Sunila.

2

Rantalan kehittämisjaosto

Rantalan kehittämisjaoston muodostavat Rantala-toimikunta sekä

yhdistyksen puheenjohtaja ja taloudenhoitaja.

Tiedotuslehti Kuuttenperin toimitus

Päätoimittaja yhdistyksen puheenjohtaja Juhani Lento. Toimituksena

yhdistyksen hallitus.

Lipunkantajat:

Yhdistyksen lipunkantajina ovat toimineet Antti Linnela ja Antti Kaitanen.

JAOSTOT, KERHOT JA MUUT TOIMIKUNNAT

Nuorisojaosto:

TKY:n nuoret, vetäjänä Erno Savolainen

Muut kerhot ja jaostot:

Eläkeläisten Kerho, Naiseläkeläisten Kerho ja Painajain Kerho

Eläkeläisten Kerho

Kerhon puheenjohtajana on toiminut Heikki Liukkonen. Kerho kokoontui

joka toinen torstai 15 kertaa, osallistujia keskimäärin 18 henkilöä. Vuoden

aikana osallistuimme TKY:n Vappubrunssiin, kevätretki Rantalaan 5.5.

sekä tietysti perinteiseen joulujuhlaamme Verkahovissa 8.12.

Naiseläkeläisten Kerho

Kerhon puheenjohtajana on toiminut Heli Niemelä. Kerho on kokoontunut

vuoden aikana 20 kertaa, kerhopäivinä koolla keskiimäärin 20

kerholaista.Vuoden aikana on ollut monenlaista toimintaa, risteilyjä, retkiä

esim. kevätretki Helsinkiin Eduskuntataloon. Kerhon 25 vuotisjuhla

Loimaan Katinhännän Kievarissa sekä myös muuta toimintaa.

Painajain Kerho

Kerhon puheenjohtajana toiminut Ari Raita.

KOKOUSTOIMINTA

Kevätkokous:

Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 29.3.2011 yhdistyksen toimistolla

Brahenkatu 7 B 34. Kokouksessa käsiteltiin ja hyväksyttiin tilikertomus ja

vahvistettiin tilinpäätös, kuultiin tilintarkastajien lausunto yhdistyksen

tileistä vuodelta 2010 sekä myönnettiin tili- ja vastuuvapaus tilivelvollisille

vuodelta 2010.

Syyskokous:

Yhdistyksen syyskokous pidettiin 11.12.2011 yhdistyksen toimistossa.

Kokouksessa oli paikalla 20 yhdistyksen jäsentä.

Syyskokouksessa valittiin yhdistyksen puheenjohtaja vuodelle 2012 ja

hallituksen jäsenet vuosiksi 2012-2013. Kaikki valinnat tehtiin

yksimielisesti.

Yhdistyksen puheenjohtajaksi vuodelle 2012 valittiin Juhani Lento.

Yhdistyksen hallituksen jäseniksi vuosiksi 2012-2013 valittiin

seuraavat henkilöt:

Päivi Laaksonen, Jarmo Leppänen, Satu Toimio ja Jouni Kankare.

Jouni Kankare aloittaa hallituksessa keväällä 2012, hänen tilallaan siihen

saakka on Harry Fröberg.

Yleisvarajäseniksi hallitukseen vuosiksi 2012-2013 valittiin:

Jonna Tauren, Ilkka Nieminen ja Erno Savolainen

3

Erovuoroisina vuonna 2012 hallituksessa jatkavat:

Harry Ackalin, Mikael Kaartoaho, Riitta Liukkonen, Juhani Vesanen

ja Arja Tervakoski.

Yhdistyksen toiminnantarkastajiksi vuodelle 2012 valittiin Helena

Reinikainen ja Risto Rihko.

Varatoiminnantarkastajiksi valittiin Jari Sunila ja Arja Stenström.

Syyskokous valtuutti yhdistyksen hallituksen suorittamaan

toimihenkilöiden valinnat.

Jäsenkokoukset:

Ehdokasasettelukokous pidettiin 25.10.2011 yhdistyksen toimistolla.

Hallituksen kokoukset:

Vuoden 2011 hallitus kokoontui kertomusvuoden aikana 9 kertaa.

Hallituksen jäsenet osallistuivat kokouksiin seuraavasti:

9 kertaa: Päivi Laaksonen, Juhani Lento, Riitta Liukkonen

8 kertaa: Markku Gröndahl, Mikael Kaartoaho, Arja Tervakoski

7 kertaa: Jarmo Leppänen

6 kertaa: Juhani Vesanen

4 kertaa: Harry Ackalin

3 kertaa: Satu Toimio

2 kertaa: Ari Toimio (Rantalan isäntä)

Työvaliokunta

Hallituksen työvaliokuntaan kuuluvat yhdistyksen puheenjohtaja,

varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja, Rantalan isäntä sekä

1 hallituksen jäsen (v. 2011 Markku Gröndahl).

Hallituksen käsittelemiä asioita:

Työllisyystilanne graafisella alalla heikkeni edelleen ammattiosaston

alueella toimintavuoden aikana. Kirjapainoissa käytiin yt-neuvotteluja jo

kolmatta vuotta ja irtisanomiset ja lomautukset kohdistuivat

ammattiosastomme jäseniin hyvinkin laajasti.

Tuntuukin vahvasti siltä, että alueen graafisissa yrityksissä on siirrytty

kvartaalitalouteen ja tulevaisuuteen ei osata katsoa kuin

vuosineljänneksen verran eteenpäin. Lyhytnäköisessä ajattelussa

ammattitaitoista väkeä on siirretty työttömyyskortistoon siinä laajuudessa,

että toiminnot monessakin yrityksessä ovat jo äärirajoilla. Irtisanomisten ja

lomautusten seurauksena vähentyneestä henkilöstöstä otetaan nyt kaikki

irti ja paineet työpaikoilla ovat sen mukaiset.

Turun Kirjatyöntekijäin Yhdistyksen hallitus on seurannut huolestuneena

tilannetta työpaikoilla. Ammattiosasto on pyrkinyt tukemaan työpaikkojen

luottamusmiehiä heidän vaikeassa ja epäkiitollisessa tehtävässään.

Irtisanomisten ja lomautusten lisäksi myös työpaikkakohtaisia sopimuksia

on pyritty heikentämään tai kokonaan purkamaan. Erimielisyyttä on

syntynyt enenevässä määrin myös työehtosopimukseen liittyvistä

tulkinnoista.

Laajamittaiset irtisanomiset ja lomautukset graafisella alalla eivät ole vain

turkulainen ilmiö. Vuonna 2010 perustettu Teamliitto, kemian alan ja

viestinnän fuusio, on joutunut uuden tilanteen eteen erityisesti viestinnän

alueella. Ajan asenteista kertoo jotain sekin, että vuosittain takkuavissa

työehtosopimusneuvotteluissa pystytään työnantajaliiton kanssa sopimaan

vain vajaan vuoden mittaisista työehtosopimuksista kerrallaan.

Turun Kirjatyöntekijäin Yhdistys on Teamliiton parivuotisen olemassaolon

ajan yrittänyt käynnistää paikallista yhteistyötä eri teamliittolaisten

ammattiosastojen kanssa. Ammattiosastomme järjestämiin tilaisuuksiin on

kutsuttu myös muiden osastojen edustajia. TKY:n hallitus tulee jatkossakin

4

työskentelemään yhteistyön lisäämiseksi. Näkemyksemme mukaan

valtakunnallinen ammattiliitto tarvitsee tuekseen vahvaa yhteistyötä myös

paikallisella tasolla.

URHEILU-, VIRKISTYS- JA MUU TOIMINTA

Eduskuntavaalipaneeli toimistolla 25.3.2011

Perinteinen Vappubrunssi yhdistyksen toimistolla 1.5.2011.

Osallistujia n. 200 henkilöä.

Länsirannikon tapaaminen Vaasassa 11.6.2011

Luottamusmiesten piknik 15.10.2011

TKY:n pikkujouluristeily 2.-3.12.2011

OPINTOTOIMINTA

Opintotoiminnasta on vastannut ammattiosaston puheenjohtaja sekä

hallitus. Jäsenkoulutuksen lisäksi hallitus on kouluttanut itseään

seminaarein ja koulutustilaisuuksin.

YHTEISTOIMINTA

Länsirannikon osastojen tapaaminen Vaasassa 11.6.2011

KESÄKOTI RANTALA

Rantalassa järjestettiin vuonna 2011 perinteiset tapahtumat.

Avajaiset pidettiin toukokuussa, jossa ohjelmana oli karaokea.

Juhannusjuhlissa esiintyi Mauno Kuusisto yhtyieneen. Ohjelmassa oli

myöskin pelejä ja arpajaiset ja juhannuspäivän jalkapalloturnaus

Vaarniemen kentällä.

Rantalan V kesäolympialaiset vietettiin 16.7. Kirpputori, pelejä ja muuta

mukavaa. Iltaohjelmana oli karaokea ja tanssit.

Elojuhlia 22.8. tahditti Mauno Kuusisto yhtyeineen ja myös tässä

tapahtumassa oli perinteiset arpajaiset.

Virallisia talkoita järjestettiin kahdeksan kertaa, lisäksi tehtiin lukuisia

epävirallisia talkootunteja. Talkoissa tekemämme työ oli alueen

kunnossapitoa ja jonkin verran rakentamista, Isännän mökkiin tehtiin

komea terassi. Viikkovuokrahuoneistot ja mökki olivat melko hyvässä

käytössä, samoin isosauna, takkatupa ja päätalo.

Rantala-toimikunta kokoontui vuoden aikana 5 kertaa.

Yhteenvetona voisi todeta jälleen, että kesä 2011 kului Rantalassa

perinteisesti.

EDUSTUKSET JA KURSSIT

Teamliiton hallituksessa on toiminut Mikael Kaartoaho, valtuustossa Satu

Toimio ja Teollisuusalojen työttömyyskassan hallituksessa Päivi

Laaksonen.

5

SAK:n lääninvaltuustossa on Teamliiton edustajana Juhani Lento.

SAK:n maakuntaryhmässä on Teamliittoa edustanut Päivi Laaksonen.

SAK:n Turun Seudun Paikallisjärjestö TSP:ssä yhdistystä on hallituksessa

edustanut Jarmo Leppänen ja edustajistossa Juhani Lento.

Turun Seudun Osuuspankin palkansaajatoimikunnassa yhdistystä on

edustanut puheenjohtaja Juhani Lento.

Turun ammatti-instituutin graafisen alan neuvottelukunnassa ovat

yhdistyksen edustajina Juhani Lento ja Mikael Kaartoaho.

Päivi Laaksonen on toiminut SAK:n aluetoimikunnan varapuheenjohtajana

v. 2011.

As. Oy Yliopistonkatu 12 b:n yhtiökokouksissa yhdistystä on edustanut

Päivi Laaksonen.

Lisäksi hallituksen jäsenet ovat osallistuneet Teamliiton järjestämiin

seminaareihin, eri neuvottelupäiville sekä SAK:n järjestämiin alueellisiin

koulutustilaisuuksiin.

JÄSENISTÖ

Yhdistyksemme jäsenmäärä oli 31.12.2011 1358. Jäsenistä naisia on 553

ja miehiä 805. Normaali jäseniä 905, joista naisia 298 ja miehiä 607.

Vapaaeläkeläisjäseniä yhdistyksen jäsenistä on 387, joista naisia 217 ja

miehiä 170. Oppilasjäseniä on 41, joista naisia 30 ja miehiä 11.

Työssäolevia vapaajäseniä on yhteensä 25, joista naisia 8 ja miehiä 17.

RIVEISTÄMME POISTUNEET

Aiminen Veijo A, Alho Marjatta, Joro Matti I K, Koivisto Teuvo S S,

Laakso Tyyne, Laaksonen Maire, Lehtinen Osmo Tapio, Lehto Jouko G,

Leppäkoski Eeva, Palken Irja H, Rouhiainen Mirjam, Salminen Armas

KUNNIAJÄSENET

Yhdistyksemme kunniajäsen on Mauno Hakakoski (2000).

Liiton kunniajäsen on Mauno Hakakoski (1997).

MERKKIPÄIVÄT

Merkkipäiväänsä viettäneitä jäseniä on tervehditty onnittelukäynnein,

kukkatervehdyksin ja onnittelukortein.

TIEDOTUSTOIMINTA

Tiedotussihteerin lisäksi on ammattiosaston tiedottamisesta vastannut

yhdistyksen hallitus. Seinäilmoitusten ja luottamusmiespostin lisäksi on

käytetty Intiim-lehteä.

Alan oppilaitoksiin on pidetty yhteyttä ja tiedotettu yhdistyksen toiminnasta.

Yhdistyksellä on myös oma kotisivu internet-verkossa osoitteessa

www.tkyturku.fi

6

TIEDOTUSLEHTI KUUTTENPERI

Vuodesta 1993 alkaen yhdistys on julkaissut Kuuttenperi-nimistä

tiedotuslehteä. Lehden päätoimittajana toimii yhdistyksen puheenjohtaja ja

toimituksena yhdistyksen hallitus. Lehti ei ilmestynyt vuonna 2011.

YHDISTYKSEN TOIMISTO

Sijaitsee osoitteessa Brahenkatu 7 B 34, 20100 Turku, puh. (02) 2322753.

LEHTISETELI

Yhdistyksen lehtisetelin arvo on ollut 25 e. Se on annettu kaikille

työväenlehdille.

STIPENDIT

Yhdistys on lahjoittanut kaksi 100 e:n suuruista stipendiä Turun teknillisen

ammattioppilaitoksen graafisen linjan kakkosluokkien oppilaille jaettavaksi.

LUOTTAMUSMIEHET JA TYÖSUOJELUVALTUUTETUT

Auraprint Oy

Juha Lempinen pääluottamusmies

Petri Oksanen varapääluottamusmies

Soili Koivumäki os. luottamusmies

Erno Mäkinen os. luottamusmies

Juhani Vesanen työsuojeluvaltuutettu

Petri Oksanen 1. varavaltuutettu

Jani Hellman ts-asiamies

Finepress Oy

Jani Tähtinen pääluottamusmies

Mikko Riihimäki varapääluottamusmies

Förlags Ab Sydvästkusten

Tanja Kaivosoja pääluottamusmies

Tarja-Liisa Mäkelä varapääluottamusmies

Kirsti Lahti työsuojeluvaltuutettu

Lea Takalo 1. varavaltuutettu

Hansaprint Oy

Mikael Kaartoaho pääluottamusmies

Ari Raita varapääluottamusmies

Mirva Korkiakoski os. luottamusmies

Jarmo Linden os. luottamusmies

Ilkka Nieminen os. luottamusmies

Mikael Kaartoaho os. luottamusmies

Hannu Kantonen os. Luottamusmies

Kauko Martiskainen os. Luottamusmies

Sam Saarinen os. Luottamusmies

7

Ari Raita työsuojeluvaltuutettu

Satu Toimio 1. varavaltuutettu

Ari Suominen 2. varavaltuutettu

Mikael Kaartoaho ts-asiamies

Jarmo Kauppila ts-asiamies

Jkauko Martiskainen ts-asiamies

Juha Mattila ts-asiamies

Veli-Matti Niittymäki ts-asiamies

Satu Toimio ts-asiamies

Jaakkoo-Taara Oy

Pertti Nurmi pääluottamusmies

Jarmo Tienpää varapääluottamusmies

Pekka Lampinen työsuojeluvaltuutettu

Atte Leppänen 1. varavaltuutettu

Christian Alari ts-asiamies

Newprint:

Ville Härmä pääluottamusmies

Arja Varjonen työsuojeluvaltuutettu

Antti Kataja 1. varavaltuutettu

Painoprisma Oy:

Jarmo Tienpää pääluottamusmies

Jukka Alari varapääluottamusmies

Rota-Finn Oy:

Rainer Nilovaara pääluottamusmies

Irmeli Rantala os. luottamusmies

Mika Murto työsuojeluvaltuutettu

Screen House Oy

Heli Oikarinen pääluottamusmies

Henrik Tamlander varapääluottamusmies

Henrik Tamlander työsuojeluvaltuutettu

Heli Oikarinen 1. varavaltuutettu

T. Nieminen Oy/Painola:

Terttu Pajunen yhteyshenkilö

TS-Yhtymä Oy

Juhani Lento pääluottamusmies

Jarmo Leppänen varapääluottamusmies

Jarmo Leppänen os. luottamusmies

Jarmo Leppänen työsuojeluvaltuutettu

Risto Salminen 1. varavaltuutettu

Turun Offsetpaino Oy:

Markku Nurmi työsuojeluvaltuutettu